Вихідні документи

Результати досліджень науковців знайшли відображення у ряді нормативно-правових документів, настанов та рекомендацій:

 1. Лісовий Кодекс України (нова редакція)
 2. Рекомендації по вдосконаленню способів технологічних процесів лісовідновних рубок та доглядових рубань у дубово-ялинових культурах Поділля (Василевський О.Г., автореф. канд. дис., 2009, Харків) 
 3. “Положення з виділення, збереження та сталого використання генетичного фонду лісових деревних порід в Україні” (Затверджено наказом Голови Державного комітету лісового господарства від 01. 07. 2010 р), Київ
 4. Рекомендації щодо узгодження галузевої нормативно-правової бази зі збереження і і невиснажливого використання генетичного різноманіття лісових порід (2010), Харків
 5. Настанови з виділення, збереження та відтворення цінного генетичного фонду лісових деревних порід (2010), Харків
 6. Правила рубок головного користування (Харків, 2009)
 7. Інструкція із проведення рубок формування та оздоровлення лісів (2010, Харків)
 8. Настанови з лісового насінництва (2-ге видання, доповнене і перероблене) (Харків-2014)
 9. Нові об’єкти збереження цінного генофонду та вивчення особливостей успадкування господарчо-цінних ознак лісових порід (Харків-2014)
 10. Перспективні генотипи і популяції деревних порід для створення високопродуктивних та стійких лісових насаджень і біоенергетичних плантацій (Харків-2014)
 11. Ділянки постійні лісонасінні основних лісотвірних порід  (технічні умови ТУ У А02.4 009940064 002 2017) (2017, Харків)