Новини

1

27 квітня в Національному університеті біоресурсів та природокористування України відбулися загальні збори Лісівничої академії наук України, на яких Василевського Олега Григоровича, директора ДП «Вінницька лісова науково-дослідна станція», було обрано членом-кореспондентом Лісівничої академії наук України. Диплом члена-кореспондента Лісівничої академії наук України урочисто вручив Президент ЛАН, академік НАН України, професор Туниця Ю. Ю.

Підсумки наукової роботи ДП «Вінницька лісова науково-дослідна станція»

Науковці ДП «Вінницька лісова науково-дослідна станція» завершили роботу над річними науково-дослідними звітами за 2017 рік. У 2017 році на підприємстві розроблялося три державні теми, фінансування яких відбувалося за рахунок бюджетних та власних коштів.