Спільні дослідження захисних насаджень Луганської АЛНДС

Надіслав: olena , дата: нд, 10/31/2021 - 10:39
""

У липні науковці УкрНДІЛГА Сидоренко С. В. та Ющик В. С. спільно із працівниками Луганської агролісомеліоративної науково-дослідної станції «Луганська АЛНДС» під керівництвом директора Юрченка В. А. провели дослідження щодо оцінювання захисних функцій насаджень Юницького лісництва та їх ролі в екологічному комплексі регіону. Робота науковців полягала у встановленні кількісних і якісних параметрів захисних лісових насаджень як складової частини стійкого і продуктивного агролісоландшафту.

М. н. с лабораторії лісових культур та агролісомеліорації В.С. Ющик із працівниками Луганської АЛНДС (Мозговий О. В. та Ремінський Р. В.) досліджують 40-річне захисне насадження з сосни звичайної

Спільні дослідження проводяться в рамках теми №10 «Розробити методику оцінювання меліоративних функцій полезахисних лісових смуг та насаджень, створених на об’єктах лісової рекультивації». Основними завданнями наукової теми є вивчення лісівничо-таксаційних характеристик та меліоративних властивостей захисних насаджень; розробка системи діагностичних показників для оцінювання їх стану та меліоративної ефективності; вивчення надґрунтового покриву та видового різноманіття у захисних насадженнях та на їхніх узлісних частинах.

Дослідження надґрунтового покриву та зімкнутості насадження у 25-річних насадженнях дуба звичайного

Експедиційні дослідження проводилися з метою вивчення структури штучно створених степових лісонасаджень, які в повній мірі за своїми формою та функціями ідентичні природнім насадженням, або ж мають велику здатність до натуралізації. Особливу увагу було приділено дослідженню захисних насаджень за участі інтродуцентів (робінії псевдоакації, сосни жовтої, ялівця тощо).

Просторова організація акацієвого захисного насадження, в якому чітко видно ярусність насадження та частини структури деревостану (узлісна частина, підлісок, трав’яний покрив)

За результатами досліджень буде оцінено сучасний стан захисних насаджень та їхню спроможність виконувати меліоративні функції. Польові дані експедиційних досліджень стануть основою для досліджень біорізноманіття та особливостей формування лісового середовища у захисних насадженнях Байрачного та Південного Степу України.

 

Сидоренко Світлана,

м .н. с лабораторії лісових культур та агролісомеліорації

Юрченко Вадим,

директор Луганської АЛНДС

Фото надані авторами